Ubytovací poriadok

Chata Dreváčik je chatou rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 • V deň príchodu sa môžete ubytovať po 14.00 hod.
 • V deň odchodu prosíme o opustenie chaty do 10.00 hod.
 • Doplatok za ubytovanie uhradí klient pri nástupe na pobyt.
 • Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do ubytovacej časti, nepoužívajte vonkajšiu obuv v interiéri (možnosť poškodenia schodiska a podláh)
 • Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 23.00 do 07.00 hod.
 • V priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia.
 • V deň príchodu treba skontrolovať stav chaty a akékoľvek poruchy nahlásiť.
 • Je zakázané svojvoľne zvyšovať počet osôb počas pobytu bez vedomia majiteľa.
 • Za stratu prípadne znehodnotenie kľúča účtujeme 17 EUR.
 • Na začiatku pobytu sa vyberá záloha vo výške 50 EUR, ktorá bude na konci pobytu vrátená po skontrolovaní chaty.
 • Prosíme hostí, aby udržiavali chatu v primeranej čistote.
 • V deň odchodu prosíme dať kuchynku do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad).

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok a písomne nám dali na vedomie, či súhlasíte s podmienkami. V prípade porušenia budeme žiadať okamžité ukončenie pobytu.

Storno poplatky:

 • do 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30% z poslanej zálohy
 • 29 – 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z poslanej zálohy
 • 13 – 8 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75% z poslanej zálohy
 • Menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z poslanej zálohy